کانتینر

طراحی و تولید انواع کانتینر در ابعاد و ظرفیت های متنوع

بایزدی کننده گرامی نوین کانکس با عرض پوزش این صفحه در حال بازنگری و بارگذاری اطلاعات میباشد.

برای اطلاع از شرایط کانتینر در ابعاد و ظرفیت های متنوع نوین کانکس با شماره های 09356718135 و 09332978858 تماس بگیرید.