نوشته‌ها

ویلای پیش ساخته

کانکس ویلایی : ویلای پیش ساخته

در آخر مهترین کاربرد کانس ویلایی یا همان ویلای پیش ساخته را در ذیل عنوان می نماییم:

 

کانس برای سکونت

کانکس ویلایی

کانکس برای داشتن محل سکونت در یک باغ

کانکس برای اضافه کردن به یک ساختمان مسکونی یا ویلای پیش ساخته در محل

و…

JQUERY1 - Copy

conex

conex